Výplně

…když prevence nestačí

Kde prevence nestačí, nastupuje výplň. Výplň patří mezi základní ošetření zubního kazu s cílem odstranit postižené zubní tkáně, zabránit dalšímu šíření infekce a obnovení tvaru a funkce zubu. Předpokladem pro dlouhodobou funkčnost je perfektní hygiena ze strany pacienta.

Z

V případě postižení zubu kazem je nejčastější volbou ošetření zubní výplní. Při ošetření je potřeba odstranit poškozenou zubní tkáň a následný defekt opravit a obnovit tím původní tvar zubu. Na našem pracovišti se věnujeme tzv. minimálně invazivnímu přístupu – zubní kaz odstraňujeme šetrně s ohledem na ostatní zubní tkáně. Studie prokázaly výrazně delší životnost zubu při využití tohoto přístupu.

Z

Estetická rekonstrukce horního frontálního úseku.

Z

Pro zhotovení výplně se dnes používá kompozitní pryskyřice – tzv. bílá výplň.
Amalgám v našem zdravotnickém zařízení nepoužíváme.
Ostatní materiály používáme ve většině případů pouze jako provizorní řešení.
Zhotovení kompozitní výplně je technicky mnohem náročnější, než u jiných materiálů, ale je šetrnější k zubním tkáním, funguje lépe a také i lépe vypadá.