Pro lékaře

… nabízíme možnost spolupráce.

Možnosti spolupráce

Vážený kolego, Vážená kolegyně, naše zdravotnické zařízení vám nabízí možnost spolupráce v oblasti stomatochirurgie, implantologie a dentální hygieny. Níže naleznete seznam výkonů, na které k nám své pacienty můžete odeslat.

Potřebné dokumenty k zákroku:

 • Zpráva s požadovaným zákrokem, event. doplňujícími informacemi nezbytnými k ošetření.
 • Rtg-opg snímek, pokud je. V opačném případě si snímek zhotovíme na našem pracovišti.
 • Flash disk (v případě objednání na zhotovení rtg-opg).

Nabízené stomatochirurgické výkony:

Chirurgie
 • Extrakce zubů, extrakce zubů moudrosti
 • Extrakce neprořezaných/částečně prořezaných zubů, zalomených kořenů
 • Extirpace cystických útvarů
 • Resekce kořenových hrotů a retrográdní plnění
 • Implantologické řešení chybějícícho zubu/zubů
 • Preprotetická chirurgie
 • Řešení poextrakčních komplikací (uzávěr oroantrální komunikace, atd…)
 • Ošetření úrazu zubů a měkkých tkání

 

PRO ORTODONTISTY: tunelizace, patefakce a zavedení aktivního ortodontického tahu na retinovaný zub

Implantologie
 • náhrada jednoho či více zubů
 • implantace před zhotovením hybridní protézy
 • osvědčený český implantační systém BioniQ
 • před zákrokem s pacientem domluvíme termín na konzultaci zákroku, vyhodnocení rizik a prognózy ošetření dané situace a předložení cenového plánu. Po odsouhlasení pacientem dojde k objednání na samotný zákrok
 • v některých nezbytných případech pacienta odesíláme na zhotovení CBCT pro lepší stanovení prognózy a event. léčebného postupu
 • podmínkou k provedení zákroku je stabilní parodont a dobrá hygiena ze strany pacienta
Dentální hygiena

Možnost odeslání pacienta na klasickou udržovací terapii dentální hygieny nebo na cílenou parodontologickou terapii.

Průběh:

1) Vstupní ošetření

– vyšetření pacienta, přeměření indexů PBI, CPITN, proměření hloubky parodontálních chobotů, stanovení diagnózy a léčebného plánu, následné ošetření, včetně výběru vhodných pomůcek k provádění ústní hygieny a hlavně PRAKTICKÝ NÁCVIK S PACIENTEM

2) Deep scaling

– v případě parodontologické terapie následuje ošetření hlubokých parodontálních chobotů. Ošetření probíhá v jednorázové antibiotické cloně a je rozděleno do dvou návštěv na ošetření horní a dolní čelisti. Po tomto ošetření dochází k hojení parodontu a následným kontrolním ošetřením

3) Kontrolní ošetření

– v případě parodontální terapie je to navazující ošetření nejdříve 3 měsíce po deep scalingu

– v případě zdravého parodontu je to navazující ošetření na vstupní ošetření v časovém horizontu 3-12 měsíců v závislosti na kvalitě ústní hygieny pacienta

Zhotovení RTG - OPG

Ortopantomogram dnes patří k nezbytným pomůckám pro získání doplňujících informací k stanovení diagnózy a určení léčebného postupu.

 • na našem pracovišti pro vaše pacienty rádi zhotovíme RTG-OPG,
 • disponujeme přístrojem OPG Planmeca Promax – zhotovuje kvalitní rtg snímky s nízkým obsahem šumu ve frontální oblasti.