Vstupní vyšetření

…začátek společné cesty:

Jedna z nejdůležitějších návštěv v našem zdravotnickém zařízení. Mimo jiné jde hlavně o vzájemné poznání a vytvoření důvěry mezi lékařem a pacientem.

Dozvíte se komplexní informace o zdravotním stavu vaší ústní dutiny a řešení celé situace.

Z

Skládá se z několika částí:

1) Vyplnění vstupního dotazníku

2) Zhotovení RTG/OPG – bez zhotovení celkového rtg není možné stanovit přesnou diagnózu, ani zhotovit léčebný plán

3) Lékařské vyšetření v ordinaci – zhotovení standartních intraorálních rtg, které mohou odhalit problémy, co nejsou na první pohled zjevné, komplexní vyšetření oblasti dutiny ústní, vyšetření zubů a dásní, kontrola ústní hygieny, zhodnocení stávajících protetických prací (korunek, snímatelných náhrad,…)

4) Stanovení léčebného plánu a s ním souvisejícího i cenového plánu léčby. Následné naplánování termínu dle času a možností pacienta.

Co dál?

Po odsouhlasení léčebného plánu se krůček po krůčku budeme společně přibližovat k vytouženému cíli – novému, funkčnímu, krásnému úsměvu!

u

Nejčastější otázka:

 

Je nutná Dentální hygiena?

Odpověď: Ano, dentální hygiena je dokonce nejdůležitější část léčebného plánu. Proč? Základem dlouhodobých funkční výsledků jsou čisté zuby a dásně, neboť většina problémů v dutině ústní vzniká právě z důvodu déletrvající přítomnosti bakterií na místech, ze kterých by měly být pravidelně odstraňovány.

Nejde o jednorázovou záležitost, ale pravidelné ošetření, jehož frekvence se stanoví na základě vyšetření.

Bez absolvování hygienické fáze terapie a následného udržování pomocí pravidelných kontrol je jakákoliv další léčba zbytečná.