Péče o dětského pacienta

… učme se to od mala!

Z

Děti jsou naše budoucnost. Je to generace, která má možnost vyrůstat bez zubního kazu a vyvarovat se tak chyb, které udělali předchozí generace. K tomu jsou zapotřebí 2 funkční faktory:

1) rodinné vedení
– dítě je odrazem svých rodičů, proto na našem pracovišti dětské pacienty přijímáme až po dobré spolupráci s rodiči. Rodič zodpovídá za zdraví dítěte, a proto je důležité nejprve naučit ovládat hygienické návyky právě dospělé, aby mohli dohlížet na své děti.

2) Odborné vedení
– péče rodičů musí být podpořena kvalitním odborným vedením. Pokud má dítě důvěru ve svého ošetřujícího lékaře a dentální hygienistku, lépe se mu osvojují jednotlivé návyky, ke kterým mají děti z počátku ne vždy kladný vztah, zvlášť pak v období dospívání.

Na našem pracovišti se snažíme k dětskému pacientovi primárně přistupovat tak, aby žádný zubní kaz, ani jiný problém, nevznikl. Proto klademe velký důraz na prevenci. Pokud dojde k vytvoření zubního kazu, následuje jeho spravení výplní, popř jiným způsobem.

u

První návštěva

Ideální je s dítětem chodit již od útlého věku, kdy se začnou prořezávat zuby.
Na první návštěvě dítěte z pravidla nedochází k žádnému zákroku. Jedná se o informativní schůzku, při které se dítě seznámí s prostorem ordinace a naváže důvěru s ošetřujícím lékařem.

Péče o dětský chrup

Zuby čistíme ihned po prořezání do dutiny ústní klasickým měkkým dětským kartáčkem.
Z počátku doporučujeme vynechat pastu – čistící technika je důležitější, navíc budete mít lepší přehled a dítě nebude muset polykat pastovou pěnu.
Stejně důležitý je stravovací a pitný režim. Vyhýbejte se nadměrné konzumaci sladkých potravin a nápojů. Z pitného režimu je ideální voda a neslazený čaj. Ochucené nápoje nechte pouze pro zvláštní události (neděle, oslavy,…).
Dětské zuby jsou důležité, drží místo pro stále zuby a slouží dítěti k rozvoji mluvy a hygienických návyků. Jedná se o velmi důležité období z hlediska péče o chrup dítěte v budoucnu.
Za hygienu dítěte je zodpovědný rodič, neboť dítě si hygienické a stravovací návyky teprve osvojuje.