Endodoncie

… ošetření kanálků

Z

Reendodoncie

(opětovné ošetření kanálků)

Jedná se o opakované ošetření kořenového systému, ve kterém v minulosti proběhlo endodontické ošetření a navzdory tomu stále přetrvává problém (váček, subj. obtíže, apod..).

u

Jak ošetření probíhá?

Jde o ošetření komplikací zubního kazu, kdy došlo k napadení a vytvoření zánětu zubního nervu. Tento stav je většinou provázen silnou bolestivostí, ať už spontánní nebo skusovou. Před ošetřením vám vždy aplikujeme lokální anestezii pro bezbolestný průběh. Následně po izolaci pracovního pole kofferdamem odstraníme veškeré nekrotické a infekční tkáně uvnitř zubu, zubní kanálky vyčistíme a podrobíme předepsanému výplachovému protokolu. Následně hermeticky utěsníme a zub dostavíme. Pooperační stavy občas může doprovázet citlivost daného zubu v rámci několika dnů. Jde o časově, technicky i manuálně náročné ošetření vyžadující dobré znalosti anatomie jednotlivých zubů. Zrychlení procesu je na úkor kvality ošetření a snížení prognózy dlouhodobé funkce zubu vedoucí až k jeho ztrátě. Zub s ošetřenými kanálky je často potřeba opatřit korunkou nebo jejími variantami – kompozitní či keramickou onlayí či overlayí.