Dentální hygiena

… čistý zub nemůže onemocnět!

Zubní kaz a parodontóza jsou nejčastější onemocnění na světě. Podstatou onemocnění je dlouhodobá přítomnost plaku na místech, ze kterých by měl být pravidelně odstraňován. Následně vzniklý zánět způsobí komplikace jako jsou zubní kaz,, zánět dásní a úbytek kosti – parodontózu.

Z

Pokud není přítomen plak, nedochází ke komplikacím. Při ošetření odstraníme veškerý zubní povlak a zubní kámen a uvedeme situaci v dutině ústní do ideálního stavu. Následně vás naučíme, jak správně zacházet s pomůckami k ústní hygieně, abyste byli schopni tento stav v dutině ústní udržet – jedině tak může totiž dojít ke zhojení zdravých dásní a tím udržení zubů v ústech.

DENTÁLNÍ HYGIENA JE ZÁKLADNÍ KÁMEN MODERNÍ STOMATOLOGIE

Pravidelné docházení na dentální hygienu je jedna z nejdůležitějších věcí, které pro své zuby můžete udělat. Díky ní postupně mizí doba bezzubých čelistí a pacient si tak může užívat svůj úsměv a kvalitní stravování po celý život.

u

Jak ošetření probíhá?

Vstupní vyšetření

 • kompletní vyšetření stavu ústní hygieny včetně fotodokumentace a prezentace pacientovi,
 • odstranění zubního kamene a měkkých povlaků,
 • vyleštění zubů,
 • výběr vhodných pomůcek k provádění pečlivé domácí hygieny, tzn. vhodného kartáčku a správné velikosti mezizubních kartáčků,
 • teoretický a praktický nácvik správné techniky čištění.

Kontrolní vyšetření

 • následuje 2 měsíce po vstupním ošetření
 • pokud jste dodrželi veškeré doporučení ze vstupního ošetření, budou dásně na tomto termínu ve viditelně lepším stavu, v některých případech dokonce zhojeny
 • v případě mírného postižení dásní a kosti vás následně čekají pouze kontrolní ošetření 1-2x ročně.
 • v případě závažnějšího postižení je nutné provést ošetření pod dásní, tzv. deep scaling

Deep scaling

 • Ošetření hlubokých kapes podél zubů, kde došlo k výraznému úbytku kosti.
 • Ošetření probíhá ve 2 termínech plánovaných po týdnu.
 • Ošetření probíhá v jednorázově antibiotické cloně
 • Ošetření probíhá v anestezii

Kontrolní ošetření po deep scalingu

 • Navazující ošetření nejdříve 3 měsíce po deep scalingu.
 • V případě zdravého parodontu je to navazující ošetření na vstupní ošetření v časovém horizontu 3-12 měsíců v závislosti na kvalitě ústní hygieny pacienta.