Chirurgie

…naše specializace!

:

Extrakce zubů, které již nelze rekonstruovat, jsou příčinou zánětu, zhoršují hygienické poměry v dutině ústní, nebo jsou překážkou pro zhotovení snímatelné náhrady. Někdy je nutné na žádost ortodontisty extrahovat zuby, které brání vytvoření přirozeného zubního oblouku v růstovém období dětí.

:

Extrakce neprořezaných, nebo částečně prořezaných zubů. 

Autotransplantace zubu – v případě, že dojde ke ztrátě zubu, je možné v určitých případech přesunout jiný zub do místa extrahovaného zubu a tím obnovit funkci chrupu v daném místě.

V mnoha zubních ordinacích pacienta na tento zákrok odesílají na specializované pracoviště většinou do větších měst. V našem zdravotnickém zařízení se na tyto výkony specializujeme – díky tomu nikam jezdit nemusíte.

Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní.

:

Naše zdravotnické zařízení se specializuje na stomatochirurgické výkony. 

Jako specializované pracoviště nabízíme možnost ošetření pacientů jiných lékařů a tím se snažíme přispívat k lepší dostupnosti péče v rámci specializovaných výkonů.